For hjælp og rådgivning i forbindelse med etablering og drift af Jordhoteller.

Kontakt DGE på telefon 70 10 34 00.

Arne Kristiansen alk@dge dk eller

Sven Bertelsen sub@dge dk

 

 

www.dge-group.com

Eksperter i etablering og drift af Jordhoteller til midlertidig oplagring af uforurenet og letforurenet jord.